Advisering bij gehandicaptenvraagstukken

 

Nederland telde in september 2014 ruim 3.865.000 mensen met een beperking (bron: Centraal Plan Bureau). Dit komt neer op 22,9% van de Nederlandse bevolking. Onder andere doordat er steeds betere medische voorzieningen komen, wordt deze groep mensen steeds groter. Bovendien staat de ontwikkeling van hulpmiddelen zeker ook niet stil. Dit bij elkaar opgeteld maakt dat de maatschappelijke en sociale deelname van mensen met een beperking nu reeds fors aan het toenemen is; een ontwikkeling die de komende decennia voort zal duren.

Nederland telt bovendien steeds meer ouderen, die gemiddeld steeds langer leven. Ruim 3 miljoen 65-plussers in 2015 en circa 4,7 miljoen 65-plussers in 2040. Een groot deel van deze groep 65-plussers heeft beperkingen; beperkingen die gerelateerd zijn of gepaard gaan met de leeftijd: Een minder-goed functionerende motoriek, verminderd zicht, gehoor of een verminderd/trager vermogen voor het verwerken van (nieuwe) informatie. Ook combinaties van deze beperkingen komen veelvuldig voor.

Het is voor tal van sectoren – waar mensen met een beperking mee te maken (kunnen) krijgen – daarom van belang om bewust te zijn van de sterke groei van deze specifieke doelgroep. Er liggen namelijk tal van kansen en mogelijkheden voor zowel de aanbodzijde als de vraagzijde van deze ‘markt’.

Ik wil vooral de aanbodzijde (ondernemers, professionals e.d.) er meer van bewust maken dat er veel potentiële klanten te winnen zijn binnen de doelgroep mensen met een beperking…

Hoe u dit voordeel voor uzelf als aanbieder (ondernemer, professional) kunt inzetten hoor ik u denken…

Graag verwijs ik daarvoor naar de verschillende onderwerpen op mijn site.

Neemt u vrijblijvend contact met mij op; niet zelden blijkt dat ik kan helpen om kansen voor u zelf te gaan zien en mogelijkheden voor uw klant met een beperking te bieden.