Bejegening en communicatie

Bejegening van en Communicatie met mensen met een beperking: een stap voorwaarts in bewustwording

Het bejegenen van en communiceren met mensen die een beperking hebben wordt soms (onbewust) als moeilijk ervaren. De beeldvorming rondom deze mensen en angst hen te kwetsen liggen hier vaak aan ten grondslag.

Dacier Disability Consulting heeft een ruime ervaring opgebouwd in het ontwikkelen en geven van trainingen op maat met als doel de gêne – die niet zelden wordt gevoeld in de benadering van mensen met een beperking – om te zetten in zelfverzekerdheid en vertrouwen met als resultaat:  een bewuste (professionele) houding en een vertrouwd, prettig gevoel voor alle betrokkenen.

Dacier Disability Consulting

website: https://dadico.nl

IBAN: NL50 RBRB 093 97 51 623

BTW: NL156 528 769 B01

 

CONTACT